26/10/17

En Mixu Mixu s'avorreix

Al proper num. de la revista infantil Tatano.