22/12/14

En Mixu Mixu i l'aranya

Per al proper num. de la Revista El Tatano.