10/11/14

Tiranosaure Rex

Aquest dinosaure i alguns d'altres, al proper num. de la Revista dels Súpers!