8/11/13

100% Ilustración

La meva aportació al llibre-catàleg 100% Ilustración, editat per Búbulu, i amb una selecció de 100 il·lustradors/es actuals. Content de ser-hi.