27/3/12

Revista del Súpers num. 28

Com fer explotar un globus. Al num. actual de la Revista dels Súpers.