27/2/09

Les darreres Revistes


Aquesta crec que és el darrer lliurament de 24 pàgines en forma de revista que aniran encartades en llibres de text per Cruïlla. Amb aquestes ja són 96 revistes fins ara...