11/12/08

Dr. Estivill. Caps. 4 i 5
El capítol 4 de la sèrie explica com aprendre fer esport tot jugant (les dues primeres il·lustracions) i el capítol 5 serveix per contestar als fills les preguntes difícils o compromeses que ells fan (les tres últimes).