Bio

CATALÀ
Christian Inaraja i Genís (Vic, 1972). Artista i il·lustrador, ha realitzat nombroses exposicions de la seva obra, tan a l'Estat Espanyol com a l'estranger. Com a il·lustrador, es dedica principalment a editorial i al cartellisme. Ha il·lustrat més de vuitanta llibres, publicats per les principals editorials i traduïts a diferents llengües, a més de dibuixar habitualment en nombroses publicacions periòdiques, especialment infantils i/o juvenils.
L'any 1996, juntament amb Sílvia Ferran, va fundar l'estudi de disseny valdrada, dedicat principalment a cartellisme i disseny integral d'events.
En el camp del cinema, és codirector del Festival Europeu de Curtmetratges de Reus FEC Festival des del seu inici, l'any 1998. Actualment, el FEC Festival és un referent per a la cinematografia curta contemporànea d'Espanya i Europa, gràcies a l'acurat procés de selecció i alt nivell dels films que hi competeixen.
Actualment és Cap del departament d’Il·lustració de l’Escola d’Art ILLA de Sabadell. També ha sigut vicepresident de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya - APIC (2005-20012) i membre del comitè executiu del Consell Català per al Llibre Infantil i Juvenil - CLIJCat (2005-20012).

Editors 
Ara Llibres, Badabum, Baula, Cavall Fort, Círculo de Lectores, Combel, Critèria, Cruïlla, Edebé, Edelvives, Edicions 62, Eumo, Grup Cultura 03, Imaginarium, Cuadernos de pedagogia, Casals, La Galera, La Vanguardia, Libros del Zorro Rojo, Parramón, Piu Piu, Planeta, Planeta DeAgostini, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SM, Tatano, Teide, Tretzevents, Vista Higher Learning INC...
Altres 
Imaginarium, ItsMagical, La Piara, Hospitals de Catalunya, Edu365.com, Fundació Caixa de Sabadell, Revista Pulgar (Venezuela), Televisió de Catalunya (TVC), Poble Espanyol, Ajuntament de Reus, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Vic, Òmnium Cultural, Stickway, Xarxa de Biblioteques de Catalunya...

CASTELLANO
Christian Inaraja Genís (Vic, 1972). Artista e ilustrador, ha realizado numerosas exposiciones de su obra, tanto en España como en el extranjero. Como ilustrador, se dedica principalmente a la ilustración editorial y cartelismo. Ha ilustrado más de ochenta libros, publicados por las principales editoriales y traducidos a diferentes lenguas, además de dibujar habitualmente en numerosas publicaciones periódicas, especialmente infantiles y/o juveniles.
El año 1996, junto con Sílvia Ferran, fundo el estudio de diseño valdrada, dedicado principalmente a cartelismo y diseño integral de eventos.
En el ámbito del cine, es co-director del Festival Europeo de Cortometrajes de Reus FEC Festival desde su inicio, en 1998. Actualmente, el FEC Festival es un referente para la cinematografía contemporánea de corta duración de España y Europa, gracias al cuidado proceso de selección y el alto nivel de los filmes que compiten.
Actualmente es coordinador del departamento de Ilustración de la Escuela de Arte ILLA de Sabadell. También ha ejercido de vicepresidente de la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña- APIC (2005-2012) y ha sido miembro del comité ejecutivo del Consejo Catalán para el Libro Infantil y Juvenil - CLIJCat (2005-2012).

Editores 
Ara Llibres, Badabum, Baula, Cavall Fort, Círculo de Lectores, Combel, Critèria, Cruïlla, Edebé, Edelvives, Edicions 62, Eumo, Grup Cultura 03, Imaginarium, Cuadernos de pedagogia, Casals, La Galera, La Vanguardia, Libros del Zorro Rojo, Parramón, Piu Piu, Planeta, Planeta DeAgostini, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SM, Tatano, Teide, Tretzevents, Vista Higher Learning INC...
Otros 
Imaginarium, ItsMagical, La Piara, Hospitales de Catalunya, Edu365.com, Fundación Caixa de Sabadell, Revista Pulgar (Venezuela), Televisió de Catalunya (TVC), Poble Espanyol, Ayuntamiento de Reus, Ayuntamiento de Sabadell, Ayuntamiento de Vic, Òmnium Cultural, Stickway, Asociación de Bibliotecas de Cataluña...

ENGLISH
Christian Inaraja i Genís (Vic, 1972). Artist and illustrator, he has had several exhibitions of his work, both in the Spanish State and abroad. 
As an illustrator, his work is mainly focussed on book illustration and poster design. He has illustrated more than eighty books, published by leading publishers and translated into several languages, as well as drawing regularly in many regular publications, especially those for children and/or young people.
Since the year 1996, with Sílvia Ferran, works in the valdrada design studio, mostly dedicated to integral design for events.
In the world of cinema, he has been the co-director of the Reus European Short Film Festival FEC Festival since its beginnings, in 1998. Today, the FEC Festival is a benchmark event for contemporary short filmmaking in Spain and Europe, due to the careful selection process and high level of the films that compete.
He is currently the Head of the Illustration Department of the ILLA School of Art in Sabadell. He also has been Vice-President of the Professional Association of Illustrators of Catalonia - APIC (2005-2012) and member of the Executive Committee of the Catalan Council for Children’s and Young People’s Books - CLIJCat (2005-2012).
Pulishers 
Ara Llibres, Badabum, Baula, Cavall Fort, Círculo de Lectores, Combel, Critèria, Cruïlla, Edebé, Edelvives, Edicions 62, Eumo, Grup Cultura 03, Imaginarium, Cuadernos de pedagogia, Casals, La Galera, La Vanguardia, Libros del Zorro Rojo, Parramón, Piu Piu, Planeta, Planeta DeAgostini, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SM, Tatano, Teide, Tretzevents, Vista Higher Learning INC...
Others 
Imaginarium, ItsMagical, La Piara, Catalonia Hospitals, Edu365.com, Caixa de Sabadell Foundation, Pulgar Magazine (Venezuela), Televisió de Catalunya (TVC), Poble Espanyol, Reus City Council, Sabadell City Council, Vic City Council, Catalan Libraries...